Çocuk

çocuk psikolojisi beylikdüzü

Çocuğun içinde bulunduğu çevre, okul hayatı, anne baba ve kardeşleriyle olan iletişimi bir bütün olarak değerlendirilir, gerek nörolojik ve genetik, gerekse psikolojik ve davranışsal problemlerini takip, yönlendirme ve terapi sürecidir. Çocuk psikolojisi doğal olarak geniş bir yelpazeyi kapsamaktadır.


Gecikmiş konuşma, telaffuz bozukluğu, dikkat eksikliği, öğrenme güçlügü, disleksi, diskalikuli, disgrafi, okuma yazma yetersizliği, hiperaktivite, zihinsel yetersizlik, üstün zeka, otizm, işitme engelli çocuklar, davranış bozukluğu, uyum problemi, kardeş kıskançlığı, depresyon, stres, yalan, çalma, internet - telefon bağımlılığı, fobiler, tırnak yeme, parmak emme, alt ıslatma, dışkı kaçırma, saldırganlık, öfke, içe kapanma, utangaçlık, çekingenlik, karşı gelme, okula isteksizlik, okuldan kaçma, okul fobisi, kaygı bozukluğunu kapsayan özel eğitim ve danışmanlık sürecidir.

Aileler hangi durumlarda desteğe ihtiyaç duyarlar;

  • Çocukla iletişim ve kural koyma problemleri,
  • Öğrenme güçlüğü veya dikkat eksikliği sorunu, okul başarısızlığı,
  • Okula isteksizlik ve okul fobisi,
  • Korku, kaygı ve davranış problemleri
  • İnternet , bilgisayar, telefon bağımlılığı,
  • Zihinsel ve bedensel gelişim problemlerinde

Bu alanlarla ilgili profesyonel destek ve takip çocuğunuzun geleceği açısından önem taşımaktadır.

İstanbul Rehberlik, Beylikdüzü

-->