Burdon Dikkat Testi

burdon dikkat testi

Dikkat, bir öğrenme yada çalışma sürecini etkileyen en önemli faktörlerdendir. Burdan dikkat testi, bireyin dikkat gücünü ölçen bir testtir. İlköğretim II. kademeden sonra her yaş grubuna uygulanabilir.

İlköğretim II. kademe öğrencileri için 3, lise öğrencileri için 2 dakikada uygulanır. Bireysel veya grupla uygulanabilir.

Burdon Dikkat Testi. Burdon Dikkat testi nerede yapılır. Burdon Dikkat testi nasıl yapılır.

-->