Kekemelik

kekemelik

Kekemelik. Kekemelik nedir?

Çok küçük yaş gruplarından 60lı yaşlara kadar en sık rastlanan ve en çok başvurulan konuşma problemlerinden biridir. Kekemelik konuşmada sözcüklerin akışının, takılma, hece tekrarı, sık sık yineleme, nefes tıkanmaları ile birlikte engellenip gerçekleşememesidir. Kısaca kekemelik konuşma akıcılığının kesintiye uğramasıdır diyebiliriz. Kekemelik terapisinde uygulanacak teknik ve çalışma başvuran bireyin yaşı ile yakından ilişkilidir.

En yaygın kullanılan yöntem okul öncesi çocuklarında oyun terapisi ve ailenin bilinçlendirilmesi ile birlikte çocuğunun konuşmasını rahatlatacak yöntemleri uygulatmak, özgüvenini kazandırmak, yetişkinlerde ise akıcılığın şekillendirilmesi, gerekiyorsa çok ciddi durumlarda psikolojik destek ile birlikte doğru nefes alma teknikleri, öğretilecek olan akıcı ve düzenli konuşmanın her türlü şartta günlük hayatta alışkanlık haline gelmesini sağlamaktır. Bu çalışma doğru nefes koordinasyonu, konuşma başlangıcının iyileştirilmesi, kelimeler arası geçişlerde hece tekrarlarının sonlandırılması, tekrarların ortadan kaldırılması şeklinde uygulanmaktadır.


Kekemelik. Kekemelik nedir? Kekemelik nasıl tedavi edilir?

-->