Dürtüsellik

dürtüsellik

Dürtüsellik. Dürtüsellik nedir?


Dürtüsellik çocuğun davranışlarını kontrol edebilme, günlük yaşantısını, derslerini, ödevlerini planlama, isteklerini durdurabilme ve erteleyebilme, kurallı yaşantıya uyma ve sürdürmede güçlük ve zorlanma durumudur.

Genellikle çocuklar davranışlarının sonuçlarını düşünmeden yaparlar, risk alırlar ve sabırsızdırlar. Davranışlarını kontrol etmede zorluk çekerler, çevreleri ile sürekli sürtüşme halindedirler, uyarıları ya algılamazlar ya da kabul etmezler. Çocuklar davranışlarının sonuçlarını düşünmeden hareket ederler, risk alırlar ve sabırsızdırlar.

Dürtüsellik çocuğun davranışlarını kontrol edebilme, günlük yaşantısını, derslerini, ödevlerini planlama, uyma ve sürdürmede güçlük ve zorlanma durumudur. Davranışlarının nedenleri sorulduğunda genellikle yaptıklarının çok farkında değildirler ya da kendilerini engelleyemediklerini söylerler.

Sınıf içi kurallara uymakta, parmak kaldırma davranışını öğrenmekte, sırasına oturmakta, karşısındakinin sözünü dinlemekte ve benzer durumlarda zorluklar yaşarlar.

Dürtüsellik problemi olan çocuklar, olayları sağlıklı olarak değerlendirmekte zorlanırlar, problem çözme yöntemlerini bulma ve kullanmada, çevrelerinde gelişen olayların farkına varmakta ve açık uçlu soruları anlamakta, cevaplandırmakta güçlük çekerler.

Dürtüsel davranışları nedeniyle akademik ve sosyal alanda psikolojik problemler yaşarlar. Akademik başarıları genellikle düşüktür ve yaşadıkları problemlerle tek başlarına baş edemezler. Bu nedenle dürtüsellik sorunu ile karşılaşan aile ve çocuğun destek alması gerekmektedir.

Dürtüsellik. Dürtüsellik nedir? Dürtüsellik nasıl tedavi edilir?

-->