Dikkat Eksikliği

dikkat eksikliği

Dikkat Eksikliği. Dikkat eksikliği nedir?

Dikkat eksikliğinin birçok tanımı bulunmaktadır. Çünkü bireyin akademik başarısı, sosyal ilişkileri, aile içi iletişimi ve benlik saygısını olumsuz etkilediğinden tanımı da geniş bir yelpazeyi kapsamaktadır. Genel bir tanım yapmak gerekirse dikkat eksikliği bir işe başlama, devam ettirme veya sonlandırma da güçlük çekmedir. Bir bireyde dikkat eksikliği var diyebilmek için belirtileri 7 yaşından önce başlamalı ve minimum 6 ay süreyle devam etmesi gerekmektedir. Esasında dikkat eksikliği sadece çocukluk dönemi değil ergenlik ve yetişkinlik döneminde de görülmektedir. Dikkat eksikliği bireylerin ve ailelerin, ilgisini daha çok okul çağı dönemindeki akademik düzeyine göre ilgisini çekmekte bu nedenden dolayı daha çok problemin tespiti ilkokul ve ortaokul döneminde yoğunlaşmaktadır.

Dikkat Eksikliğinin genel olarak belirtileri;

 • Göz teması kurmakta yetersizlik
 • Akranlarına göre aşırı dağınıklık
 • Unutkanlık (özellikle ödev ve okul eşyalarını unutma)
 • Yazı yazmaktan sıkılma, hatalı yazma, eksik, çalışmalarında isteksizlik ve yeteneksizlik
 • Okumaktan hoşlanmama, harf atlama, yanlış okuma, satır atlama, okul öncesi çocuklarında anlatılan bir öyküyü dinleme ve anlatmada güçlük

Anne ve babaların yaşayabileceği problemler;

 1. Bizi dinlemiyor gibi davranıyor
 2. Ödevlerini okulda unutuyor
 3. Ödev saati kriz saatine dönüşüyor
 4. Çok dağınık
 5. Eşyalarını sürekli kaybediyor
 6. Öğrendiği konuyu hemen unutuyor
 7. Sınavlar da çok başarısız
 8. Başladığı bir işi bitirmekte güçlük çekiyor
 9. Aşırı bilgisayar kullanıyor.
Öğretmenin yaşayabileceği problemler;
 1. Dersi dinlemiyor
 2. Anlattıklarımı ya da söylediklerimi hiç duymuyor
 3. Eşyalarını sık sık kaybettiği için sürekli eksik malzemeyle derse başlıyor
 4. Diğer arkadaşlarına göre ders başarısı düşük
 5. Sürekli olarak uyarılarda bulunmak zorunda kalıyorum
 6. Bir işi bitirmekte zorlanıyor
 7. Sosyal ilişkilerde agresif
 8. Sınıf içi kurallara uymakta zorlanıyor
 9. Arkadaşlarıyla oyuna dahil olamıyor
 10. Çok fazla konuşuyor, dinleyen olmasa bile konuşuyor
Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu sorunu yaşayan çocuklar okulda öğretmenlerinin verdiği yönergeleri anlamakta çok zorlanırlar. Dersleri gerektiği gibi dinleyemezler. Sınav başarıları daha düşüktür. Çok basit hatalar yaparlar. Bu durum da bazen zeka problemleri yaşadıklarını düşündürürler. Sembolleri, işaretleri ve kuralları öğrenmede çok zorlanırlar. Yazı yazmayı sevmezler ve çirkin yazı yazarlar. Problemler artık çocuğunuzla birlikte büyümeye başlamıştır.

Anne-babalar neler yapabilirler?
 • Dikkat eksikliği anne babaları her alanda zorlayan bir durumdur. Çocuğun sorununun doğru saptanması ve yapılabilecekler hakkında hemen harekete geçmek gerekmektedir.
 • Çocuğunuzun yaşadığı durumun zeka ile bir bağlantısı bulunmamaktadır. Bu nedenle çocuğunuzu üstün zekalı ya da yetersiz zeka seviyesinde diye değerlendirmeyin.
 • Çocuğunuza bağırıp, kızmayın ona şiddet uygulamayın, ya da nasıl olsa düzelmez diyerek onu kendi haline bırakmayın.
 • Olumlu, iletişime açık bir aile ortamı yaratın.
 • Öğretmeni ile sürekli iletişim ve işbirliği içerisinde olun.
 • Ödev saatlerini her zaman aynı zamanda yapmasını sağlayın.
 • Ders masasının üzerinde dikkatini dağıtacak nesneler bulundurmayın.
 • Ödevlerin bitmesi için uzun oturumlar yerine çocuğunuzu zorlamayan küçük molalara izin verin.
 • Kısa ve net yönergelerle konuşun.
 • Çocuğunuzun yanında olun, destek verin ve cesaretlendirin.
 • Evdeki diğer bireylerle ortak davranış modelleri belirleyin.

Dikkat Eksikliği. Dikkat eksikliği nedir? Dikkat eksikliği nasıl tedavi edilir?

-->