Frostig Gelişimsel Görsel Algı

frostig gelişimsel görsel algı testi

Görsel algı nedir?

Görsel uyaranları tanıma, ayırt etme ve daha önceki deneyimlerle ilişkili olarak yorumlama yeteneğine denir. Görsel algı sadece iyi görme yeteneği değildir. Görsel algılamadaki yetenekleri sayesinde çocuklar, okumayı, yazmayı, aritmetik yapmayı, okuldaki başarıları için gerekli olan tüm diğer becerileri öğrenmektedir.

Görsel algılama problemleri belirleme, ayırma, hatırlama, görsel duyuyu yorumlama eksikliğinden kaynaklanır. Küçük çocuklarda bu durum geometrik şekilleri yapamama, şekil zemin karıştırma, nesneleri değiştirmedeki eksikliklerle ortaya çıkar. Çocuk büyüdükçe bu problemler harf ve kelimelerle kendini gösterir,

Frostig görsel algı testi, görsel algı problemi veya göz motor problemlerini ve derecesini saptamak, uygun akademik programa karar vermek amacıyla, 4-8 yaş arasındaki çocuklara uygulanır. Bireysel ve grup şeklinde uygulanır.

Frostig Gelişimsel Görsel Algı Testi. Frostig Gelişimsel Görsel Algı testi nerede yapılır. Frostig Gelişimsel Görsel Algı testi nasıl yapılır.

-->