Davranış Bozukluğu

davranış bozukluğu nedir

Uyum; bireyin sahip olduğu özelliklerinin kendi benliği ile içinde bulunduğu çevre arasında dengeli bir ilişki kurabilmesi ve bu ilişkiyi sürdürebilmesi şeklinde tanımlanabilir.


Gün geçtikçe hızlı sosyal, teknolojik, ekonomik, bilimsel değişmeler ve gelişmeler oldukça, bireyin uyması gereken yeni yeni koşullar artmaktadır. Bu durumun uyumsuzlukları da arttırdığı bir gerçektir. Uyumsuz çocukların okul çağında olanların nüfusumuzun %2 sine tekabul ettiği görülmektedir.

Gelişim evrelerinin getirdiği doğal zorluklara yakın çevrenin olumsuz etkileri katıldığında çocukta bunların tepki olarak çoğunlukla duygusal düzeyde bozukluklar görülebilir. Bu olumsuz tepkilere Uyum Bozuklukları diyoruz.

Kişilik en uygun ortamda bile bir çok sorunları çözülüp engeller aşılarak geliştirilir. Çocuk bir yandan da gelişmenin gereği olarak yeni sorunlarla karşılaşmaktadır. Bu sorunlarla baş edebilme olumlu çevreyi oluşturmak, güven veren, anlayışlı, sevgi dolu yaklaşımlara bağlıdır. Bu çevreyi bulamayan çocuk güvensiz olur. Karmaşık duygu , düşünceler ve çelişkiler içinde bunalır. Kendi yaş düzeyine göre, gelişim düzeyine göre karmaşık duygular içine girer. Kimsenin kendini sevmediği, istemediği kuşkusuna kapılarak çevresindekilere inanmaz, güvenmez. Büyüklerin ilgisini çekebilmek için gereksiz davranışlar yapar. Bu davranışlar ilk zamanlar belli bir ölçüde devam ettiği için aile ve çevreyi rahatsız etmez. Belli bir sınırdan sonra çocuğun davranışı bozularak çevreye uyum sorunu ortaya çıkar. Bu tür bozuklukların başında sürekli hırçınlık, sinirlilik, geçimsizlik, yalancılık, kavgacılık, söz dinlememe, kaygı ve korku hali gelir. Yaş büyüdükçe bu tür davranışlar aileye ve topluma uyum bozukluğu şekline dönüşür.

Evden, okuldan kaçma, hırsızlık, sürekli başkaldırma, saldırganlık, yankesicilik, alkol alma, kuralları çiğneme, kavga, tahrip, bıçak ve tabanca taşıma, yaralama gibi davranış bozuklukları gösterir.

Davranış bozukluğu olan çocuklarda görülen bazı davranışlar;
 • Tırnaklarını yer, ısırırlar.
 • Kıskançtırlar.
 • Eleştiriye tahammülsüzdürler.
 • Kolayca hüsrana kapılırlar.
 • Sık sık titreme görülür.
 • Devamlı gerilim içindedirler.
 • Otoriteye karşı direnirler.
 • Akranlarından hoşlanmazlar.
 • Okul çalışmalarına karşı ilgisizdirler.
 • Babaları tarafından baskıya maruz kaldıklarını söylerler.
 • Neşesiz ve yalnız olurlar.
 • Sinirli hareketleri vardır.
 • Daima kendilerini savunurlar.
 • Dikkatsizdirler.
 • Yarışmaktan hoşlanırlar.
 • Huzursuz ve rahatsızdırlar.
 • Okula sık sık devamsızlık yaparlar.
 • Sık sık çalarlar.
 • Kronik şekilde hastalıklarından söz ederler.
 • Utangaç, korkak, ürkek, endişeli olurlar.
 • Çözemediği problemleri içine atar.
 • Sık sık iç çekme, saçlarını kıvırma ve çekmeler görülür.
 • Gereksiz yere bağırıp çağırırlar.
 • Övünmeyi severler.
 • Oyun bozandırlar.
 • Öfke nöbetleri gösterirler.
 • Okuldan hoşlanmazlar.
 • Adale seğirmeleri görülür.
 • Yalan söylerler.
 • Kendi kendine güvenmez, fikirlerini değersiz görür, aşağılık duygusu vardır.
 • Başkalarıyla çalışmaktan hoşlanmazlar.
 • Hallüsünasyon (gerçekte var olmayan bir şey varmış gibi davranmak) ları vardır.

Davranış Bozukluğu, nedenleri, tedavi ve çözümü...

Davranış Bozukluğunun Nedenleri

 • Kalıtım (Soya çekim).
 • Bedensel nedenler.
 • Temel ihtiyaçların doyurulmaması.
 • Çevre, sosyo-ekonomik etmenler.
 • Yanlış eğitim.
Kalıtım: Uyumsuzluğun ortaya çıkmasında kalıtımın bir etkisi olduğu gerçektir. Ancak uygun eğitim ortamı hazırlanarak ya bertaraf edilebilir ya da derecesi azaltılabilir.

Bedensel nedenler: Körlük, şaşılık, ağır işitme, kamburluk, çolaklık, topallık, şişmanlık, sürekli ve kronik hastalıklar, ani kazalar ve şoklar. Bu tip bedensel özürlülerin kendiliğinden uyumsuzluk nedeni olmayıp çocuğun çevresindekilerin bu özre karşı tanıdıkları olumsuz tutum ve davranışlar göstermesine sebep olur.

Temel ihtiyaçların doyurulmaması: Bu ihtiyaçları 3e ayırabiliriz.
 • Biyolojik ihtiyaçlar; beslenme, barınma, giyinme, nefes alma, boşaltım, dinlenme asgari düzeyde düzeyde doyurulması gerekir.
 • Psikolojik temel ihtiyaçlar; sevmek- sevilmek, öğrenme ihtiyacı, korku- endişe ve güvensizlikten korunma ihtiyacı, başarılı olma ihtiyacı, kendisine saygı duyulma ihtiyacı.
 • Sosyal temel ihtiyaçlar; arkadaşlık kurma, bir gruba ait olma, statü, prestij sahibi olma, bağımsızlık ihtiyacı
Yukarı da bahsedilen ihtiyaçların doyurulmaması halinde uyum bozukluğu oluşmak olasılığı yüksektir.

Çevre ve soysa ekonomik etmenler;

 • Aile çevresi: Çocuğun ihmal edilmesi, ihtiyaçlarının karşılanmaması, aşırı sevgi ve hoşgörü, sevgisizlik ve hoşgörüsüzlük, anne babanın çocuğun önünde tartışmaları, kavgaları, evi terk etmeleri, kovma, dövme ve sövmeleri uyumsuzluğa neden olabilir.
 • Çocuğun yakın çevresi: Çocuğun her gün birlikte olduğu, oynadığı arkadaşlarının, büyüklerinin sevgi ve davranışlarından etkilenir. Ayrıca TV seyretmek, tiyatro, sinema çocuğu etkiler. İyiyi, güzeli görürse olumlu etkilenir; anca hoşgörüsüzlük, güvensizlik ortamında bulunursa uyumsuzluk olabilir.
 • Okul: Çocuğun psikolojik ve sosyal ihtiyaçlarının okulda karşılanmaması bir çok uyum bozukluğunun ortaya çıkmasına sebep olabilir. 
Yanlış eğitim;

Çocuk, kendinde ve çevresinde olup bitenleri, toplumun isteklerini uygun bir eğitim ile öğrenebilir, çocuğu uygun bir eğitim ile önceden kendi ilgi ve yetenekleri sonra çevre ve toplumun değer yargıları tanıtılmalıdır. Nerede, nasıl davranacağı, problemlerini nasıl çözeceği öğretilmelidir. Çocuğun bütün arzularını yerine getirmek veya sınırlandırmak onda çeşitli uyumsuzlukların geliştirilmesine sebep olmaktadır.

Problemli çocukların tanısı kadar tedavisi de uzun ve titiz bir çalışmayı gerektirir. Bu çalışmada sabırlı ve etkin yaklaşımlar ile anne- babaya görev düştüğü gibi uzman pedagog çocuk psikiyatristi ve klinik psikologuna da görevler düşmektedir.

Davranış bozuklukları aşağıdaki maddelerde olduğu gibi çocuklarda bir yada birkaçı bir arada bulunabilmektedir.
 • Öfke.
 • Saldırganlık.
 • İnatlaşma.
 • Küsme.
 • Kardeş Kıskançlığı.
 • Çalma.
 • Yalan.
 • Karşı gelme.
 • Okuldan yada evden kaçma.
Davranış bozukluğu başlığı altında verilen tüm konuları web sitemiz içerisinde ayrı ayrı başlıklar halinde bulabilirsiniz.

Davranış Bozukluğu. Davranış bozukluğu nedir? Davranış bozukluğu nasıl tedavi edilir? İstanbul Rehberlik, Beylikdüzü

Davranış Bozukluğu. Davranış bozukluğu nedir? Davranış bozukluğu nasıl tedavi edilir? İstanbul Rehberlik, Beylikdüzü
davranış bozukluğu nasıl tedavi edilir
-->