Saldırganlık

saldırganlık nedir

Saldırganlık eylemi bir bireyin diğer birey ya da bireylere fiziksel ya da psikolojik öfke ve düşmanca yaptığı eylemdir. Saldırganlık davranışı özellikle çocukluk dönemi ve ergenlik döneminde çok karşılaşılan bir problem grubudur. Bireyin kendini koruma dürtüsü veya haksızlığa uğradığı düşüncesiyle gerçekleştirdiği eylemlerdir. Burada saldırganlığa neden ihtiyaç hissedildiği bu tutumu gerçekleştirirken anne baba ve öğretmenleri nasıl davranmaları gerektiği önem arz etmektedir.

SALDIRGAN ÇOCUĞUN ÖZELLİKLERİ

 • Saldırgan çocuklar yaşıtları ve büyüklerle çok sık kavga ederler.
 • Çevreleriyle uyumlu ilişkiler kuramazlar.
 • Geçimsizdirler.
 • Öfkelidirler ve parlamaya hazırdırlar.
 • Kuralları çiğner ve sık sık cezalandırılırlar.
 • Kendilerini haklı çıkarma eğilimindedirler.
 • Sorunları kavga ederek çözmeye çalışırlar, tepkileri ölçüsüz ve durumla orantısızdır.
 • Aldıkları cezalardan etkilenmez, kısa sürede bu davranışı tekrarlarlar.
 • Yetişkinlerle sürekli çatışma yaşarlar.
 • Çocukların sık sık yaramazlık yapması, arkadaşlarıyla sürtüşmeleri ara sıra kavga etmeleri onların saldırgan çocuk oldukları anlamına gelmez. Çocuğu saldırgan olarak tanımlamak için bu davranışı sık sık tekrarlıyor olması gerekir.
 • Erkek çocuklar kız çocuklarına göre daha saldırgandır. Özellikle erkek çocuklar sorunları dövüşerek çözme, kız çocukları ise sözle sataşarak halletmeyi tercih ederler.

NEDENLER

 • Çocuğa aile içinde sözel ve fiziksel şiddet uygulanması.
 • Çocuğun sürekli baskı ve kısıtlamayla karşı karşıya kalması.
 • Temel güven gereksinim azlığı.
 • Psikolojik gereksinimlerin doyurulmaması.
 • İlgi ve sevgi eksikliği.
 • Evdeki eğitim ortamının tutarsızlığı ve dengesizliği.
 • Evde ya da çevresinde saldırgan davranışlarda bulunan bir modelin varlığı.
 • Çocuğun anne babası ile sağlıklı bir özdeşim kuramaması.
 • Organik bir rahatsızlık, beyin zarı yangısı ve doğum sırasındaki beyin örselenmeleri sonucunda da saldırganlık oluşabilir.
 • Çocuğun faaliyetlerinde sürekli engellenmelerle karşılaşması.
 • Zihinsel yada fiziksel yetersizliği olan çocuklarda da saldırganlık görülebilir.
 • Çocuğun daha önceki saldırgan davranışlarının ödüllendirilmiş olması da saldırganlığı pekiştirir.
 • Anne babanın uyguladığı katı disiplin çocukta saldırganlık ve başkaldırma gibi davranışlara yol açar.
 • Televizyondaki şiddet içeren yayınlar çocukların saldırganlığı görerek öğrenmelerine sebep olabilir.
 • Saldırganlığını uygun yollarla boşaltamayan çocuk kendisine ve çevresine zarar verebilir.

Saldırganlık, nedenleri, tedavi ve çözümü...

ANNE BABAYA ÖNERİLER

 • Ev ortamında kesinlikle sözel ve fiziksel şiddetten kaçınılmalı, çocukların yanında diğer insanlara aile bireylerine saldırgan davranışlar sergilenmemeli, çocuklara saldırgan birey örneği olunmamalıdır.
 • Çocuğa saldırgan davranışları sonucunda neler olabileceği, ne gibi zararlarla karşılaşabileceği anlatılmalıdır. Davranışları üzerinde düşünerek zararları kendisinin keşfetmesi sağlanabilir.
 • Çocuğun saldırgan davranışları dayakla cezalandırılmamalıdır. Bu, çocuğa saldırganlık örneği sergilenmekten başka bir işe yaramaz.
 • Çocuk eğitiminde baskıcı ve otoriter bir yaklaşımdan kaçınılmalı, çocuğa duygu ve düşüncelerini ifade etme olanağı sunulmalıdır.
 • Çocuğun saldırgan davranışları karşısında duyarlı olunmalı, ancak hoşgörülü olunmamalıdır.
 • Çocuk saldırgan davranışlar sergileyerek bir şey elde etmeye çalıştığında isteği yerine getirilmemelidir. Aksi halde istediklerini bu şekilde ifade etmeye başlayacaktır.
 • Anne babalar çocuğu koşulsuz kabul etmeli, sevgi ve ilgi göstermeli, hatalarını affedebilmelidir.
 • Çocuğun davranışlarına getirilen kısıtlamaların nedenleri anlatılmalı, çocuğun sınırlandırmanın neden olduğunu anlaması ve kabul etmesi sağlanmalıdır.
 • Anne babalar çocuk eğitiminde mükemmeliyetçi tutumdan kaçınmalı, çocuklarından yapabileceklerinin üzerinde şeyler beklememelidirler.
 • Ev ortamının demokratik olması ve çocuğa da söz hakkı verilmesi sağlanmalıdır.
 • Çocukla davranışları hakkında gergin oldukları ve öfke duydukları zamanlarda konuşmaktan kaçınmalı, sakinleştikleri ve kendilerini rahat hissettikleri anlarda konuşulmalıdır.
 • Çocukta saldırgan davranışlar görüldüğü zaman yastığı yumruklamasına makasla bir şeyler kesmesine veya çekiçle bir şeyler kırmasına izin vererek enerjisini bu şekilde boşaltarak saldırgan yönlerini doyurması sağlanabilir.
 • Saldırgan çocuklar okul takımları, halk oyunları, satranç gibi kültürel ve sportif etkinliklere yönlendirilerek enerjilerini bu tür etkinliklerle boşaltmaları sağlanabilir.
 • Evde ve okul ortamında yerine getirebileceği görev ve sorumluluklar verilmesi saldırganlığı azaltabilir.
 • Çocuğun gereksinimleri ve istekleri uygun olduğu taktirde yerine getirilmelidir.
 • Çocuğun aynı davranışlar kendisine yapıldığında neler hissedeceğini düşünmesine ve fark etmesine yardımcı olunabilir.
 • Çocuğa sorunlarını kavga etmeden nasıl çözebileceği öğretilmelidir.
 • Eğer çocuk evde ya da dışarıda bir mala zarar vermişse, harçlıklarını biriktirerek bu zararı karşılaması sağlanabilir.
 • Yaptığı zarar verici davranışlardan dolayı özür dilemesi sağlanmalıdır.
 • Çocuk öfkesini saldırgan davranışlara başvurmadan doğru şekilde ifade etmeyi öğrendiğinde taktir edilip ödüllendirilebilir.
 • Saldırgan davranışlarla nasıl başa çıkılacağı konusunda bir uzmandan yardım alınabilir.


ÖĞRETMENE ÖNERİLER

 • Çocuğun saldırgan davranışlarının nedenini araştırmak, çocuğun aile yaşantısını incelemek, sorunu çözmenin ilk ve en önemli aşamasıdır.
 • Öğretmen de çocuklar için tıpkı anne baba gibi önemli bir modeldir. Bu nedenle sınıf içinde sözel ve fiziksel şiddetten kesinlikle uzak durmalı ve öğrencilere ilgi, sevgi ve anlayışla yaklaşmalıdır.
 • Öğretmen de çocuğun saldırgan davranışlarının sonuçlarını fark etmesini sağlayabilir.
 • Ders planına öğrencilerin enerjilerini boşaltıp, rahatlayabilecekleri oyunlar, etkinlikler konulmalıdır.
 • Çocuk okuldaki saldırgan davranışları yüzünden cezalandırılmamalı ancak bu davranışının sorumluluğunu alması sağlanmalı, verdiği hasarları da kendisinin gidermesine çalışmalıdır.
 • Okul ortamının rahatlatıcı ve güven verici olması gerekir. Herkesin birbirine ilgi ve anlayışla yaklaştığı bir okul ortamında saldırgan davranışlar gösteren çocuklar da azalacaktır.
 • Öğrencilere sorun çözme becerileri kazandırılmalıdır.

Saldırganlık. Saldırganlık nedir? Saldırganlık nasıl tedavi edilir? İstanbul Rehberlik, Beylikdüzü

Saldırganlık. Saldırganlık nedir? Saldırganlık nasıl tedavi edilir? İstanbul Rehberlik, Beylikdüzü
saldırganlık nasıl tedavi edilir
-->