Öğrenme Güçlüğü

öğrenme güçlüğü

Öğrenme Güçlüğü. Öğrenme güçlüğü nedir?

Çocuğun zekasının normal yada normal üstü olmasına rağmen, yazılı ve sözlü dili anlamak yada kullanabilmek için gerekli olan bilgi alma süreçlerinin birinde yada birkaçında ortaya çıkan dinleme, düşünme, konuşma, okuma, yazma, anlama, kendini ifade etme, matematiksel becerileri yapmada yetersizlik nedeniyle eğitim performansının ve sosyal uyumunun olumsuz etkilenmesi durumu öğrenme güçlüğü olarak adlandırılır.
 
Öğrenme Güçlüğü
  • Bireyseldir. Her çocuğun başarılı olduğu yada zorlandığı alan farklıdır
  • Zeka sorununa bağlı değildir
  • Nedeni kesin olarak bilinmemektedir, ancak büyük oranda doğuştandır. Doğum ve doğum sonrası çeşitli beyin fonksiyonlarını etkileyici havaleler, kaza ve kaza sonrası travmalar öğrenme güçlüğüne yol açmaktadır.
Öğrenme güçlükleri çeşitli şekilde sınıflandırılabilmektedir.

Öğrenme Güçlüğü. Öğrenme güçlüğü nedir? Öğrenme güçlüğü nasıl tedavi edilir?

-->